ישנן הנחות לעמיתי "חבר", פרטים באתר "חבר".
 
מה חדש?
עכשיו בנעלי סלסה, קולקציה חדשה של נעלים במחירים מפתיעים ממותג Dance Star

בקרוב יהיה ניתן לבצע הזמנות אישיות בסניפים או בטלפון לנעלי סלסה מדגמי רודן, ע"פ צבע, גובה עקב ומידה.

כל שמלות וחצאיות הטוטו המקצועיות ניתנות להשכרה. לפרטים יש ליצור קשר עם המשרד הראשי -  03-5446566

 
תקנון אתר

תקנון דאנס סטייל

1.         כללי

1.1.      אתר האינטרנט דאנס סטייל (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת משי אופניים ומוצרי ספורט בע"מ (להלן: "דאנס סטייל"), משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

1.2.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין דאנס סטייל. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.3.      גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.      התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של דאנס סטייל ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.6.      כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

2.         אודות המכירות                

2.1.      דאנס סטייל מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים והיבואנים הפועלים בארץ ובחו"ל.

2.2.      עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה בחברת דאנס סטייל

2.3.     חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

2.4.      מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע דאנס סטייל בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה והפעולה אושרה, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את דאנס סטייל. הרישום שנרשם במחשבי דאנס סטייל יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.5.      במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של דאנס סטייל לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או דאנס סטייל זכאים לבטל את ההזמנה.

 

3.         שיטת המכירה

3.1       המכירה הינה מכירה טלפונית שמשמעותה מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

3.2      מכירה טלפונית בלבד והיא מתבצעת מול אחד מסנפי רשת "דאנס סטייל" להלן סניפי הרשת 


           

 4.         מועדי המכירה

4.1.      במכירה טלפונית ניתן לרכוש מוצרים לפי שעות הפעילות של סניפי רשת "דאנס סטייל"

 

5.         אספקת/הובלת המוצרים

5.1.      דאנס סטייל תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת רישום פרטיך באתר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר. אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

5.2.      דאנס סטייל תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. דאנס סטייל מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. 

5.3   משלוח המוצרים שנרכשו דרך האתר יתבצע באמצעות חברת דואר ישראל.     

באפשרותך לבחור באחת משתי אפשרויות המשלוח: משלוח רגיל או משלוח באמצעות שליח.

5.4 באם הנך מעוניין לאסוף את המוצר באופן עצמאי יש לסמן זאת במקום המתאים בטופס ההזמנה ודאנס סטייל תדאג ליצור עמך קשר לצורך קבלת המוצר.

5.5.  דאנס סטייל ו/או חברת הדואר לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של דאנס סטייל בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של דאנס סטייל או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. דאנס סטייל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

5.6.      באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, דאנס סטייל ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

5.7.      דמי המשלוח המפורטים באתר מחושבים לפי תעריפי חברת דואר ישראל עפ"י משקל המוצר וסוג המשלוח. דמי המשלוח אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל, דאנס סטייל ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

5.8.      התקנון של חברת הדואר או של כל גוף אחר באמצעותו דאנס סטייל או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

5.9.      זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א´ עד ה´, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.10.    דמי המשלוח ישולמו בעת ביצוע התשלום בגין המוצר.

5.11.    בעת אספקת המוצר, רשאים דאנס סטייל ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

5.12.    יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של חברת דאנס סטייל,  גם במקרה בו בחר לקוח או רכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.

 

 6.         שירות לקוחות

6.1.      ניתן לפנות לשירות הלקוחות של חברת דאנס סטייל בכל שאלה ובקשה בדואר אלקטרוני אשר כתובתו  Dancestyle12@gmail.co.il  או בטלפון  03-5446566.

נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

        

7.         כשרות להשתמש באתר

7.1.      כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.2.      המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.3.      המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 

7.4.      המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי "ויזה" ,"ישראכרט", "מסטרכארד"  ו "אמריקן אקספרס" ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

7.5.      המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

7.6.      חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של הספק באתר.

7.7.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא דאנס סטייל, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.7.1.   מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

7.7.2.   מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

7.7.3.   מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

7.7.4.   מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בדאנס סטייל ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג´ כלשהו;

7.7.5.   בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר בו יזכה לצד ג´ ו/או לסחור בו.

 

8.         התחייבות דאנס סטייל

.דאנס סטייל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. דאנס סטייל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

8.1.      דאנס סטייל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, דאנס סטייל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.           

 

9.         ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

9.1.      מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.

9.2.      לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

*           ברכישה של נכס - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

*           ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

*           ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

9.3.      ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ממנו נרכש המוצר.

9.4.      תוצאות הביטול עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

9.5.      תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית דאנס סטייל לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם. אותו כנ"ל

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

יובהר ויודגש: כי דמי הביטול יכול שיגבו ע"י דאנס סטייל

קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח.          

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לדאנס סטייל חדש ושלא נעשה בו שימוש,  באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא .

9.6.      אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של  דאנס סטייל לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

9.7.      האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד´) לחוק הגנת הצרכן.

.

9.9.      דאנס סטייל תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

9.9.1.   במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

9.9.2.   אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את תהליך הקניה

9.9.3.   במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

9.9.4.   אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג´ כלשהו;

9.9.5.   אם יתברר לדאנס סטייל כי הרוכש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג´ ו/או לסחור בו.

 

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני או כתובת מגורים אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.

9.10.    אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית דאנס סטייל לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, דאנס סטייל ו/או מי מטעמה לא יהיו לא תהיה אחראית ולא תשא  בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9.11.    כשלון תמורה:

דאנס סטייל מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל דאנס סטייל לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה דאנס סטייל לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לספק, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לדאנס סטייל הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

 

 10.       אחריות לפעילות האתר

10.1 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

10.2     דאנס סטייל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, דאנס סטייל אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור,.

10.3     דאנס סטייל לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

10.4     דאנס סטייל לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

דאנס סטייל אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

 

11.       תנאים נוספים

11.1     אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של דאנס סטייל ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן דאנס סטייל נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

11.2     אין בהצגת החנויות, מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י דאנס סטייל.

11.3     רישומי המחשב של דאנס סטייל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

           

12.       שונות

12.1     פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב - יפו, בלבד.

12.2     התקנון עודכן לאחרונה בתאריך מועד השקת האתר 01.01.09  וניתן לשינוי בכל עת ע"י דאנס סטייל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

 קנייה מהנה מצוות דאנס סטייל.

 
מדינית רכישה ואספקה       תקנון אתר       הזמנות אישיות       ידידים מעולם הריקוד   נעלי ריקוד בהזמנה אישית